ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΕ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΕ

ΑΦΜ 800395369 – Ε’ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
ΟΛΥΜΠΟΥ 32 – 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 552838 – FAX 2310 554947
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120015806000
EMAIL: info at ergotaxio.grΙσολογισμός από έναρξη μέχρι 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ισολογισμός από 01/01/2014 έως 31/12/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
...pending update... ergotaxio.gr